درباره بیمارستان ایران

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایران در سال 1350 تاسیس گردیده و از قدیمی ترین و خوش نام ترین بیمارستانهای ایران می باشد
بازسازی بیمارستان در سال 1388انجام شده است و در حال حاضر نیز در حال گسترش مساحت زیر بنا می باشد
بیمارستان ایران در شش طبقه بنا شده و 84 تخت فعال دارد و در زمینه جراحی های مختلف نظیر جراحی های مغز و اعصاب ، جراحی های فو ق تخصصی دست ، جراحی های
ستون فقرات ، جراحی های ترمیمی و زیبایی ، جراحی زنان و زایمان ، جراحی های گوش حلق و بینی، جراحی های مختلف در زمینه ارتوپدی وجراحی های ارولوژی فعال می باشدهیئت مدیره بیمارستان ایران


...

... دکتر

مدیر عامل بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

...

... دکتر

نايب رئيس هيئت مديره بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

...

... دکتر

رئيس هيئت مديره بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

...

... دکتر

مدیر عامل بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

...

... دکتر

نايب رئيس هيئت مديره بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

...

... دکتر

رئيس هيئت مديره بیمارستان ایران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی و دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

خدمات بیمارستانی

قلب و عروق

جراحی مغز و اعصاب

فیزیوتراپی

جراحی عمومی

گوش، حلق، بینی

زنان و زایمان

رادیولوژی

آزمایشگاه و پاتوبیولوژی

پزشکان


member-1

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

member-2
member-3

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

member-4
member-5

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

member-5
member-1

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

member-2
member-3

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

member-4
member-5

... دکتر

متخصص مغز و اعصاب

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو دوشنبه ها

... دکتر

متخصص گوش، حلق،بینی

شماره تماس: 0000

روزهای حضور در بیمارستان

شنبه هاو سه شنبه ها

member-5

تماس با ما

  • :آدرس
  • +98 0000: تلفن
  • +98 0000: فکس
  • info@doctor.com : ایمیل

فرم تماس با ما